Луцька міська дитяча поліклініка » Перелік питань, які можна вирішити на прийомі безпосередньо:
Перелік питань, які можна вирішити на прийомі безпосередньо:
Категория: --- | Автор: admin | Просмотров: 1171
Дата: 2-11-2014, 14:32
Перелік питань, які можна вирішити на прийомі безпосередньо:

1. У головного лікаря

1. Прийом і звільнення лікарів, середнього та молодшого медперсоналу.
2. Фінансові питання (використання бюджету на придбання нової апаратури, обладнання та ін.).
3. Використання основних фондів та медичної техніки.
4. Заохочення і накладання стягнень.
5. Придбання апаратури і медичної техніки.
6. Надзвичайні події в поліклініці (нещасні випадки, аварії, професійні захворювання, епідемії).
7. Направлення лікарів та медичних сестер на курси підвищення кваліфікації.
8. Винесення питань на обговорення медичної ради, оперативних нарад.
9. Затвердження, зміни і вдосконалення внутрішнього розпорядку поліклініки.
10. Розгляд листів, заяв, пропозицій громадян.
11. Питання впровадження нових методів діагностики, лікування, НОП і передового досвіду
роботи.
12. Питання охорони праці та пожежної безпеки поліклініки.
13. Організація зберігання і обліку спец. бланків по поліклініці, наркотичних, психотропних засобів.

2. У заступника головного лікаря з медичної частини вторинного рівня

1. Питання планової госпіталізації хворих у ВОДТМО, в т.ч. для визначення показів до призначення соціальної допомоги.
2. Питання госпіталізації у денний стаціонар поліклініки, забезпечення ДСП медикаментами, іншими лікувальними препаратами.
3. Навчання та розповсюдження знань в області стандарту ДСТУ ІСО 9001;
4. Розробка посадових інструкцій вузькопрофільних спеціалістів закладу та контроль їх виконання.
5. Питання контролю якості лікувально – діагностичного процесу;
6. Впровадження в практику нових методів (методик) обстеження і лікування хворих в амбулаторно-поліклінічних умовах.
7. Експлуатація лікувально-діагностичної апаратури та іншої медичної техніки.
8. Питання, пов'язані з вивченням і аналізом кількісних та якісних показників роботи поліклініки.
9. Питання забезпечення санепідрежиму в структурних підрозділах поліклініки.
10. Питання організації клінічних розборів і консиліумів хворих.
11. Підготовка вузькопрофільних лікарів-інтернів.
12. Розгляд і затвердження квартальних та річних планів роботи вузькопрофільних відділень та фахівців.
13. Організація направлень на консультацію хворих до спеціалістів обласних медичних установ.
14. Усні заяви і скарги громадян по питаннях обстеження і лікування хворих.
15. Забезпечення консультативної амбулаторно-поліклінічної допомоги хворим лікарями поліклініки в поліклініці і вдома.
16. Забезпечення диспансерного обслуговування населення згідно показів спеціалістами ІІ рівня надання медичної допомоги.
17. Питання забезпечення наступності в роботі поліклініки і стаціонару, швидкої допомоги.
18. Розгляд заяв, скарг, пропозицій громадян з питань якості надання амбулаторно-поліклінічної допомоги вторинного рівня.
19. Питання вивчення і аналізу діяльності поліклініки.
3. У заступника головного лікаря з медичної частини первинного рівня

1. Питання організації роботи ЛКК у закладі.
2. Питання експертизи тимчасової втрати працездатності в зв'язку із захворюваннями і травмами дітей.
3. Спірні (конфліктні) випадки експертизи тимчасової втрати працездатності і інвалідності, які потребують консультативного рішення обласної дитячої ЛКК (обласної лікарсько-консультативної комісії).
4. Розгляд заяв і скарг громадян з питань втрати працездатності та інвалідності.

5. Питання надання медичної допомоги дитячому населенню лікарями – педіатрами та підлітковими терапевтами.
6. Очолює комісію по контролю за зберіганням і обліком спеціальних рецептурних бланків по поліклініці.
7. Питання забезпечення лікарів - педіатрів медикаментами для надання невідкладної медичної допомоги.
8. Питання забезпечення санепідрежиму в структурних підрозділах поліклініки.
9. Питання організації клінічних розборів і консиліумів хворих.
10. Усні заяви і скарги громадян по питаннях обстеження і лікування хворих на первинному рівні (педіатри, терапевти).
11. Питання персоніфікованого обліку населення.
12. Організація і забезпечення невідкладної медичної допомоги в поліклініці, вдома.
13. Питання забезпечення відділення невідкладної медичної допомоги медикаментами для надання невідкладної медичної допомоги.

4. У заступника головного лікаря з технічних питань

1. Питання капітального і поточного ремонту приміщень поліклініки.
2. Проведення ремонту обладнання.
3. Ремонт вентиляційних систем, ліфтів, електрообладнання, кондиціонерів, сантехнічних установок, водопостачання, теплопостачання.
4. Прибирання території, приміщень. Наявність засобів для прибирання.
5. Питання охорони приміщень, території.
6. Робота і ремонт автотранспорту.
7. Благоустрій і зелені насадження на території поліклініки.
8. Організація роботи внутрішнього і зовнішнього телефонного зв'язку, радіо.
9. Ліквідація наслідків аварійних ситуацій в поліклініці.
10. Пожежне забезпечення поліклініки (первинні засоби пожежогасіння, робота внутрішнього пожежного водопроводу автоматична система сигналізації).
11. Проведення навантажувально-розвантажувальних робіт.
12. Питання матеріально-технічного забезпечення (матеріали, інструменти, прилади, обладнання і інвентар).
13. Питання використання енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів.
14. Питання підготовки поліклініки до осінньо-зимового періоду.
15. Питання охорони праці та пожежної безпеки.

5. У головного бухгалтера

Питання бухгалтерського обліку та економічного аналізу:
- нарахування і виплата заробітної плати;
- видатки частини кошторису по загальному фонду;
- своєчасне проведення розрахунків, які виникли в процесі використання кошторису, з підприємствами;
- фінансово-господарська діяльність;
- матеріально-технічне забезпечення, забезпечення м’яким інвентарем і обладнанням, паливом, водопостачанням, електоренергією, телефонним зв’язком;
- організація збереження і обліку бланків суворої звітності;
- оформлення, приймання та відпускання товарно-матеріальних цінностей.

6.У головної медичної сестри поліклініки

1. Питання організації роботи середнього і молодшого медичного персоналу поліклініки.
2. Питання, що виникають по розгляду сан.-гігієнічного і протиепідемічного утримання відділень.
3. Організація збереження і обліку бланків медичної документації.
4. Проведення медичних профілактичних оглядів працівників поліклініки.
5. Облік та видача медикаментів.
6. Питання по естетичному оформленню кабінетів, холів.
7. Питання експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки – посудин, що працюють під тиском
(автоклави).

7.У провідного економіста

1. Питання економічного аналізу і економічної діяльності поліклініки, в тому числі питання:
- техніко-економічного розвитку поліклініки;
- капітального будівництва, реконструкції, капітальних і поточних ремонтів;
- матеріально-технічного забезпечення, забезпечення м'яким інвентарем і обладнанням, паливом, водопостачанням, електроенергією, телефонним зв'язком;
- транспортного забезпечення господарських потреб;
- діяльності господарської служби.

8. У інспектора з кадрів

1. Питання прийому і звільнення з роботи працівників поліклініки, їх переміщення.
2. Питання дотримання трудового законодавства, заохочення і накладання дисциплінарних стягнень.
3. Питання надання щорічних відпусток.
4. Питання підвищення і вдосконалення кваліфікації, атестації працівників поліклініки.
5. Інші питання роботи з кадрами, в тому числі виховна робота.

9. У завідуючого кабінету обліку і медичної статистики

1. Питання організації статистичного обліку і звітності у відділеннях і службах поліклініки.
2. Питання вивчення та аналізу статистичних показників роботи поліклініки і окремих структурних підрозділів.
3. Питання контролю за достовірністю та якістю ведення медичної документації медичними працівниками поліклініки згідно затверджених форм.
4. Організація і забезпечення правильності і достовірності обліку статистичної інформації статистиками медичними поліклініки.
5. Питання організації зберігання і об'єму статистичних звітних форм по закладу.
6. Питання організації, підготовки та своєчасності здачі звітів в управління охорони здоров'я міської ради згідно графіків.
7.
10. У провідного інженера з охорони праці та інженера з метрології

1. Щодо надання методичної допомоги в розробці інструкцій з охорони праці, підготовки проектів наказів та розпоряджень з питань охорони праці поліклініки.
2. Організація забезпечення структурних підрозділів правилами, стандартами, положеннями, нормативними актами з охорони праці.
3. Розгляд листів, заяв, скарг працюючих з питань охорони праці і прийняття по них відповідних мір.
4. Питання експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки – рентгенкабінети, фізкабінети, лабораторія.
5. Питання охорони праці, засобів індивідуального захисту та пожежної безпеки.
6. Стан медичного обладнання, ремонт медобладнання, повірки ЗВТ засобів вимірювальної техніки.
7. Списання медичного обладнання.
8. Питання зберігання і утилізації токсичних відходів.

12. У юрисконсульта

1. Питання дотримання трудового законодавства, заохочення і накладання дисциплінарних стягнень.
2. Питання організації захисту прав та законних інтересів поліклініки.
3. Консультація працівників поліклініки з правових питань.
4. Питання актуальності нормативно – правової бази.


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Похожие новости:
Перелік питань, які можна вирішити на прийомі безпосередньо:
 • Перелік питань, які можна вирішити на прийомі безпосередньо:
 • Підготовка медичного персоналу до нового навчального року
 • До уваги пацієнтів!
 • ПОЛІТИКА У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
 • Правила перебування пацієнтів у комунальному закладі «Луцька міська дитяча ...
 • 47. Перелік питань, які можна вирішити на прийомі безпосередньо:.
  2-11-2014, 14:32: IMDB. Перелік питань, які можна вирішити на прийомі безпосередньо:

  Погода

  » КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Інформація щодо н ...
  » Педіатр Кривенюк Софія Романівна
  » З Новим Роком та Різдвом Христовим!
  » Наказ про призначення.
  » Інформація про надходження і використання коштів від бл ...
  » Наказ «Про ліцензування видів господарської діяльності»
  » Відбулося відкриття оновлених відділень після ремонту

  Панель управления

  Логин
  Пароль